• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Rola Japonii w światowej ekonomii.

Polska dopiero raczkuje na arenie wynalazków. Dla skonfrontowana w Stanach Zjednoczony co roku zgłaszanych jest około 200 tysięcy patentów. Ważne jest uświadomienie biznesmenom jak ważne dla stworzonego przez nas państwa jest zgłaszanie patentów. Co to w komplecie jest patent? Dla firmy to dokument stwierdzający, że dany wymysł jest jej i nie został skopiowany. Dla Polski to następne miejsca pracy. Gorąco zapraszamy – doradztwo biznesowe Lublin. Na co wolno ofiarować dotacje unijne? Na przykład na pokrycie kosztów zgłoszenia wynalazku do Urzędu Patentowego lub też na węszcie procedury unieważnienia patentu jeśli zachodzi podejrzenie plagiatu. Pieniądze z dotacji mogą również być przekazane na wszelkie opłaty urzędowe, których podczas zgłaszania patentu jest dość dużo. Pomiędzy innymi: tłumaczenie pism, wydatki spraw sądowych. Ważnym argumentem na walor jest to, że wnioski można zgłaszać w trybie ciągłym. Co świadczy, że nie ma wskazanych terminów oraz konkursów. Jedna korporacja może zgłaszać kilka wniosków o patentowe dotacje. Maksymalna suma dotacji wynosi 400 tysięcy złotych. Śladowa 2 tysiące.

1. Przeglądaj

2. Kliknij

3. Zobacz więcej

4. Przeglądaj

5. Odwiedź stronę Perspektywy gospodarcze krajów rozwijających się.

Categories: Biznes

Comments are closed.