Rozwój infrastruktury kultury

Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. T. Makowskiego w Łodzi – nr 07191/14

Nazwa wnioskodawcy: Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. T. Makowskiego w Łodzi

Nazwa zadania: Nowa pracownia – nowe wyposażenie – ZPSP w Łodzi

 

Numer zadania: 07191/14

Numer w EBOI: 43706/13/A1

 

Program i priorytet:

Rozwój infrastruktury kultury – Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

 

Kwota dofinansowania: 40 000,00 zł

 

Ocena wartości organizacyjnej: 6

Ocena wartości merytorycznej: 54,8

Ocena strategiczna: 25

Ocena końcowa: 85,8

Ocena formalna: OK

 

szkic matki boskiej, zasady kindersztuby, przyczyny powstania styczniowego krótko, wymień przykłady dziedzictwa narodowego polaków, ala wrocław liceum

yyyyy

Możesz również polubić…