Dziedzictwo kulturowe

Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa „Młyn-Papiernia” – nr 02164/14

Nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa „Młyn-Papiernia”

Nazwa zadania: Niepołcko, dwór ryglowy (p. XVIII w.): wypełnienie ścian zewnętrznych, remont stolarki i elementów wejściowych

 

Numer zadania: 02164/14

Numer w EBOI: 39074/13/A1

 

Program i priorytet:

Dziedzictwo kulturowe – Ochrona zabytków

 

Kwota dofinansowania:

 

Ocena wartości organizacyjnej:

Ocena wartości merytorycznej:

Ocena strategiczna:

Ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalne

 

synonim pochodzenie, ferie słownik, noc konfesjonałów suwałki, czemu nie ma strumienia na asku, reporterzy bez fikcji, paczka mp3 hip hop, rewaloryzacja zabytków

yyyyy

Możesz również polubić…