Dziedzictwo kulturowe

Radoslaw Łuka – nr 02741/14

Nazwa wnioskodawcy: Radoslaw Łuka

Nazwa zadania: Księgnice Małe, plebania (ok 1790 r.): usunięcie uszkodzonych tynków, osuszenie ścian wraz z zabezpieczeniem, naprawa spoin i ubytków, wykonanie tynków renowacyjnych wraz z odtworzeniem sztukaterii oraz odtzworzenie i montaż stolarki okiennej i drzwiowej

 

Numer zadania: 02741/14

Numer w EBOI: 39111/13/A3

 

Program i priorytet:

Dziedzictwo kulturowe – Ochrona zabytków

 

Kwota dofinansowania:

 

Ocena wartości organizacyjnej: 6

Ocena wartości merytorycznej: 48

Ocena strategiczna: 13

Ocena końcowa: 67

Ocena formalna: OK

 

co to jest estetyka, julian fałat ceny obrazów, święta joanna od aniołów, nie z liczebnikami

yyyyy

Możesz również polubić…