Dziedzictwo kulturowe

Muzeum Archeologiczne w Krakowie – nr 00983/14

Nazwa wnioskodawcy: Muzeum Archeologiczne w Krakowie

Nazwa zadania: Publikacja „Kompleks osadniczy kultury łużyckiej w Targowisku, stan. 10-12, pow. wielicki”.

 

Numer zadania: 00983/14

Numer w EBOI: 39648/13/A2

 

Program i priorytet:

Dziedzictwo kulturowe – Ochrona zabytków archeologicznych

 

Kwota dofinansowania: 42 000,00 zł

 

Ocena wartości organizacyjnej: 7

Ocena wartości merytorycznej: 53,6

Ocena strategiczna: 23

Ocena końcowa: 83,6

Ocena formalna: OK

 

pieśń armii czerwonej, tommy emmanuel gdynia, intelektualista, kula gov pl gry, wojsko polskie praca wrocław

yyyyy

Możesz również polubić…