Dziedzictwo kulturowe

Miejski Ośrodek Kultury – nr 07238/14

Nazwa wnioskodawcy: Miejski Ośrodek Kultury

Nazwa zadania: Stworzenie zespołu wystaw stałych w Muzeum Nowoczesności w Olsztynie

 

Numer zadania: 07238/14

Numer w EBOI: 43339/13

 

Program i priorytet:

Dziedzictwo kulturowe – Wspieranie działań muzealnych

 

Kwota dofinansowania:

 

Ocena wartości organizacyjnej: 4

Ocena wartości merytorycznej: 39,2

Ocena strategiczna: 15

Ocena końcowa: 58,2

Ocena formalna: OK

 

selma von bytomski, szkoła muzyczna ul. kawęczyńska, numer księgi rejestrowej, bunkier sztuki kraków wystawy, muzeum ziem zachodnich

yyyyy

Możesz również polubić…