Dziedzictwo kulturowe

Fundacja Archeologiczna Archeo – nr 04221/14

Nazwa wnioskodawcy: Fundacja Archeologiczna Archeo

Nazwa zadania: Wczesnośredniowieczna osada produkcyjna w Chocianowcu (powiat polkowicki) w świetle badań z 2012 r.

 

Numer zadania: 04221/14

Numer w EBOI: 44623/13

 

Program i priorytet:

Dziedzictwo kulturowe – Ochrona zabytków archeologicznych

 

Kwota dofinansowania:

 

Ocena wartości organizacyjnej: 4

Ocena wartości merytorycznej: 35,75

Ocena strategiczna: 15

Ocena końcowa: 54,75

Ocena formalna: OK

 

janusz kondratiuk jak pies z kotem, kino echo jarocin bajki, podanie o pracę bibliotekarz, agnieszka chylinska kasia nosowska, ewa dalkowska aktorka

yyyyy

Możesz również polubić…