Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach – nr 00057/14

Nazwa wnioskodawcy: Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach Nazwa zadania: Piotr Gan – Kolberg Kielecczyzny   Numer zadania: 00057/14 Numer w EBOI: 36420/13/A2   Program i priorytet: Kolberg 2014 – Promesa – BRAK   Kwota dofinansowania: 45 000,00 zł   Ocena wartości organizacyjnej: 4 Ocena wartości merytorycznej: 51,6 Ocena strategiczna: 20 Ocena końcowa: 75,6 Ocena formalna: OK …

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – nr 00129/14

Nazwa wnioskodawcy: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Nazwa zadania: Jakie życie, taki korowaj. Korowaj Mielnicki na tle kultury słowiańskiej   Numer zadania: 00129/14 Numer w EBOI: 37019/13   Program i priorytet: Kolberg 2014 – Promesa – BRAK   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: Ocena wartości merytorycznej: Ocena strategiczna: Ocena końcowa: Ocena formalna: Błędy formalne …

Stowarzyszenie To.Pole – nr 00433/14

Nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie To.Pole Nazwa zadania: „Muzyka to jest to!” – Kielecka Kinowa Orkiestra w Drodze   Numer zadania: 00433/14 Numer w EBOI: 37335/13   Program i priorytet: Kolberg 2014 – Promesa – BRAK   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: 3 Ocena wartości merytorycznej: 37,2 Ocena strategiczna: 5 Ocena końcowa: 45,2 Ocena formalna: OK …

Fundacja Quadrofonia – nr 00069/14

Nazwa wnioskodawcy: Fundacja Quadrofonia Nazwa zadania: Artystyczne dziedzictwo Kolberga – pieśń polska XIX wieku.   Numer zadania: 00069/14 Numer w EBOI: 36437/13/A1   Program i priorytet: Kolberg 2014 – Promesa – BRAK   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: 3 Ocena wartości merytorycznej: 38 Ocena strategiczna: 5 Ocena końcowa: 46 Ocena formalna: OK   dom …

Fundacja MaMa – nr 00065/14

Nazwa wnioskodawcy: Fundacja MaMa Nazwa zadania: „Obrzędy rodzinne” – reportaż zapomnianej tradycji.   Numer zadania: 00065/14 Numer w EBOI: 36430/13   Program i priorytet: Kolberg 2014 – Promesa – BRAK   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: 4 Ocena wartości merytorycznej: 37,2 Ocena strategiczna: 5 Ocena końcowa: 46,2 Ocena formalna: OK   w bród, psalm …

Fundacja VOIFIA – nr 00434/14

Nazwa wnioskodawcy: Fundacja VOIFIA Nazwa zadania: Ludowy Design – Podlasie   Numer zadania: 00434/14 Numer w EBOI: 37336/13   Program i priorytet: Kolberg 2014 – Promesa – BRAK   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: 2 Ocena wartości merytorycznej: 26,4 Ocena strategiczna: 5 Ocena końcowa: 33,4 Ocena formalna: OK   nagrody okolicznościowe, hymn polski historia, …

Stowarzyszenie im. Zoltana Kodalya w Polsce – nr 00097/14

Nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie im. Zoltana Kodalya w Polsce Nazwa zadania: Polsko-Węgierskie Seminarium „Od Kolberga do Kodalya”   Numer zadania: 00097/14 Numer w EBOI: 36980/13   Program i priorytet: Kolberg 2014 – Promesa – BRAK   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: 6 Ocena wartości merytorycznej: 39,6 Ocena strategiczna: 5 Ocena końcowa: 50,6 Ocena formalna: OK …

Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku – nr 00270/14

Nazwa wnioskodawcy: Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku Nazwa zadania: Przypisy teatralne: Oskar Kolberg 2014.   Numer zadania: 00270/14 Numer w EBOI: 37168/13/A1   Program i priorytet: Kolberg 2014 – Promesa – BRAK   Kwota dofinansowania: 32 200,00 zł   Ocena wartości organizacyjnej: 4 Ocena wartości merytorycznej: 51 Ocena strategiczna: 15 Ocena końcowa: 70 Ocena …

Fundacja Kultury Audiowizualnej Beetle – nr 00264/14

Nazwa wnioskodawcy: Fundacja Kultury Audiowizualnej Beetle Nazwa zadania: „Tradycja – dzisiejszy dialog tego, co wczoraj z jutrem”   Numer zadania: 00264/14 Numer w EBOI: 37162/13   Program i priorytet: Kolberg 2014 – Promesa – BRAK   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: 4 Ocena wartości merytorycznej: 33,4 Ocena strategiczna: 5 Ocena końcowa: 42,4 Ocena formalna: …

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza – nr 00076/14

Nazwa wnioskodawcy: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Nazwa zadania: Cyfrowe Archiwum im. Józefa Burszty – digitalizacja archiwaliów oraz ich udostępnienie w Internecie   Numer zadania: 00076/14 Numer w EBOI: 36593/13/A1   Program i priorytet: Kolberg 2014 – Promesa – BRAK   Kwota dofinansowania: 30 000,00 zł   Ocena wartości organizacyjnej: 4 Ocena wartości merytorycznej: 54,6 Ocena strategiczna: …