Dziedzictwo kulturowe

Archeo-Discovers – nr 04097/14

Nazwa wnioskodawcy: Archeo-Discovers

Nazwa zadania: Wczesnośredniowieczny kompleks osadniczy w miejscowosci Bazar Nowy, gm. Stary Szelków – dzieje zasiedlenia

 

Numer zadania: 04097/14

Numer w EBOI: 46060/13

 

Program i priorytet:

Dziedzictwo kulturowe – Ochrona zabytków archeologicznych

 

Kwota dofinansowania:

 

Ocena wartości organizacyjnej: 3

Ocena wartości merytorycznej: 37,6

Ocena strategiczna: 16

Ocena końcowa: 56,6

Ocena formalna: OK

 

penseta słownik, chmielewska twórczość, słodki napój alkoholowy, fundacja onz, koronacja poppei monteverdi, konstytucja 3 maja gdzie została uchwalona, zarazem pisownia

yyyyy

Możesz również polubić…