Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie – nr 00087/14

Nazwa wnioskodawcy: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie Nazwa zadania: Multiprezentacje dziedzictwa kulturowego wsi wielkopolskiej.   Numer zadania: 00087/14 Numer w EBOI: 36965/13   Program i priorytet: Kolberg 2014 – Promesa – BRAK   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: 3 Ocena wartości merytorycznej: 48,2 Ocena strategiczna: 5 Ocena końcowa: 56,2 Ocena formalna: …

Fundacja im. Zbigniewa Herberta – nr 01323/14

Nazwa wnioskodawcy: Fundacja im. Zbigniewa Herberta Nazwa zadania: Herbert 2014- kampania społeczna Pan Cogito   Numer zadania: 01323/14 Numer w EBOI: 40005/13/A4   Program i priorytet: Promocja literatury i czytelnictwa – Promocja czytelnictwa   Kwota dofinansowania: 700 000,00 zł   Ocena wartości organizacyjnej: 6 Ocena wartości merytorycznej: 52,8 Ocena strategiczna: 30 Ocena końcowa: 88,8 Ocena formalna: …

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Marcina Kamińskiego – nr 06908/14

Nazwa wnioskodawcy: Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Marcina Kamińskiego Nazwa zadania: Modernizacja i remont Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Sierpcu   Numer zadania: 06908/14 Numer w EBOI: 42002/13   Program i priorytet: Rozwój infrastruktury kultury – Infrastruktura szkolnictwa artystycznego   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: 6 Ocena wartości merytorycznej: 54,2 Ocena strategiczna: …

Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT – nr 01054/14

Nazwa wnioskodawcy: Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Nazwa zadania: Wrocław, budynek Wrocławskiej Rady FSNT NOT, ul. Piłsudskiego 75 (1893-1896 r.): przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich elewacji części środkowej budynku   Numer zadania: 01054/14 Numer w EBOI: 37752/13   Program i priorytet: Dziedzictwo kulturowe – Ochrona zabytków   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: 7 …

Gmina Zbąszyń – nr 02732/14

Nazwa wnioskodawcy: Gmina Zbąszyń Nazwa zadania: Zbąszyń, zespół zamkowy – wieża bramna (XVII- XVIII w.): prace konserwatorskie   Numer zadania: 02732/14 Numer w EBOI: 38928/13   Program i priorytet: Dziedzictwo kulturowe – Ochrona zabytków   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: 8 Ocena wartości merytorycznej: 41 Ocena strategiczna: 12 Ocena końcowa: 61 Ocena formalna: OK …

Stowarzyszenie im. Bolesława Prusa – nr 08289/14

Nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie im. Bolesława Prusa Nazwa zadania: elita czyta   Numer zadania: 08289/14 Numer w EBOI: 46095/13   Program i priorytet: Promocja literatury i czytelnictwa – Promocja czytelnictwa   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: 7 Ocena wartości merytorycznej: 28 Ocena strategiczna: 25 Ocena końcowa: 60 Ocena formalna: OK   program imprezy masowej, etnolog …

Gminny Ośrodek Kultury im. Wilhelma Blanke – nr 03534/14

Nazwa wnioskodawcy: Gminny Ośrodek Kultury im. Wilhelma Blanke Nazwa zadania: Modernizacja i doposażenie pomieszczeń na potrzeby prowadzenia działalności i edukacji kulturalnej.   Numer zadania: 03534/14 Numer w EBOI: 41094/13   Program i priorytet: Rozwój infrastruktury kultury – Infrastruktura domów kultury   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: 6 Ocena wartości merytorycznej: 40,4 Ocena strategiczna: 23 …

Stowarzyszenie Nowinart – nr 00411/14

Nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Nowinart Nazwa zadania: Święty Józef   Numer zadania: 00411/14 Numer w EBOI: 37313/13   Program i priorytet: Kolberg 2014 – Promesa – BRAK   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: 3 Ocena wartości merytorycznej: 24,2 Ocena strategiczna: 5 Ocena końcowa: 32,2 Ocena formalna: OK   wiejemy do lasu pdf, pałac w domaniowie, …

Gminny Osrodek Kultury w Lanckoronie – nr 08904/14

Nazwa wnioskodawcy: Gminny Osrodek Kultury w Lanckoronie Nazwa zadania: Cykl warsztatów dla grupy kobiet w wieku 50+ z Izdebnika   Numer zadania: 08904/14 Numer w EBOI:   Program i priorytet: Edukacja – Edukacja kulturalna   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: Ocena wartości merytorycznej: Ocena strategiczna: Ocena końcowa: Ocena formalna: Błędy formalne   ofert, katyń …