Fundacja Kultury Audiowizualnej Beetle – nr 06503/14

Nazwa wnioskodawcy: Fundacja Kultury Audiowizualnej Beetle Nazwa zadania: Ruchome Obrazki   Numer zadania: 06503/14 Numer w EBOI: 41947/13   Program i priorytet: Wydarzenia artystyczne – Sztuki wizualne   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: 5 Ocena wartości merytorycznej: 17,8 Ocena strategiczna: 5 Ocena końcowa: 27,8 Ocena formalna: OK   jan hudzik, portugalia kultura, consorte wrocław, …

Teatr im. Juliusza Osterwy – nr 02456/14

Nazwa wnioskodawcy: Teatr im. Juliusza Osterwy Nazwa zadania: „Zakup sprzętu akustycznego dla Teatru im. J.Osterwy w Gorzowie Wlkp.”   Numer zadania: 02456/14 Numer w EBOI: 39649/13/A2   Program i priorytet: Rozwój infrastruktury kultury – Infrastruktura kultury   Kwota dofinansowania: 200 000,00 zł   Ocena wartości organizacyjnej: 5 Ocena wartości merytorycznej: 44,4 Ocena strategiczna: 30 Ocena końcowa: …

Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych NOK – nr 01110/14

Nazwa wnioskodawcy: Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych NOK Nazwa zadania: IX Warszawski Festiwal Gitarowy, X Warszawski Festiwal Gitarowy   Numer zadania: 01110/14 Numer w EBOI: 39809/13   Program i priorytet: Wydarzenia artystyczne – Muzyka   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: 7 Ocena wartości merytorycznej: 36 Ocena strategiczna: 19 Ocena końcowa: 62 Ocena formalna: OK   …

Stowarzyszenie Salon Literacki – nr 04547/14

Nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Salon Literacki Nazwa zadania: Wydanie tomu poezji Pawła Podlipniaka pod roboczym tytułem „Przedpiekle”   Numer zadania: 04547/14 Numer w EBOI: 42982/13   Program i priorytet: Promocja literatury i czytelnictwa – Literatura   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: 7 Ocena wartości merytorycznej: 32,8 Ocena strategiczna: 17 Ocena końcowa: 56,8 Ocena formalna: OK …

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Ignacego Paderewskiego w Cieszynie – nr 02242/14

Nazwa wnioskodawcy: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Ignacego Paderewskiego w Cieszynie Nazwa zadania: Uzupełnienie i odnowienie zaplecza instrumentalnego PSM I i II st. im. I. Paderewskiego w Cieszynie   Numer zadania: 02242/14 Numer w EBOI: 39605/13/A1   Program i priorytet: Rozwój infrastruktury kultury – Infrastruktura szkolnictwa artystycznego   Kwota dofinansowania:   Ocena …

Powiat Tarnogórski – nr 04571/14

Nazwa wnioskodawcy: Powiat Tarnogórski Nazwa zadania: Nakło Śląskie, budynek Centrum Kultury Śląskiej (1856 przebud. 1891 r.): remont elewacji, izolacja murów fundamentowych, remont wieży – II etap   Numer zadania: 04571/14 Numer w EBOI: 38940/13   Program i priorytet: Dziedzictwo kulturowe – Ochrona zabytków   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: 6 Ocena wartości merytorycznej: 39,25 …

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu – nr 05900/14

Nazwa wnioskodawcy: Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu Nazwa zadania: Infrastruktura Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu   Numer zadania: 05900/14 Numer w EBOI: 43682/13   Program i priorytet: Rozwój infrastruktury kultury – Infrastruktura domów kultury   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: 6 Ocena wartości merytorycznej: 41 Ocena strategiczna: 17 Ocena końcowa: …

Gmina Byczyna – nr 02081/14

Nazwa wnioskodawcy: Gmina Byczyna Nazwa zadania: Byczyna, obwarowania miejskie (XV/XVI w.): wzmocnienie podłoża gruntowego murów obronnych – etap 1(odcinek północno wschodni o długości 272 metrów)   Numer zadania: 02081/14 Numer w EBOI: 38870/13/A1   Program i priorytet: Dziedzictwo kulturowe – Ochrona zabytków   Kwota dofinansowania: 410 000,00 zł   Ocena wartości organizacyjnej: 7 Ocena wartości merytorycznej: …

Parafia rzymsko-katolicka p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP w Starych Bogaczowicach – nr 00875/14

Nazwa wnioskodawcy: Parafia rzymsko-katolicka p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP w Starych Bogaczowicach Nazwa zadania: Stare Bogaczowice, zabudowania poklasztorne – ob. budynek plebanii, biblioteki i kaplicy (XVII w.): wymiana pokrycia dachowego z robotami towarzyszącymi   Numer zadania: 00875/14 Numer w EBOI: 38929/13   Program i priorytet: Dziedzictwo kulturowe – Ochrona zabytków   Kwota dofinansowania:   Ocena …

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Sejnach – nr 03684/14

Nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Sejnach Nazwa zadania: Sejny, Bazylika p.w. NMP (XVII w.): I etap remontu fundamentów z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej (strona południowa i wschodnia)   Numer zadania: 03684/14 Numer w EBOI: 38547/13/A1   Program i priorytet: Dziedzictwo kulturowe – Ochrona zabytków   Kwota dofinansowania: 100 000,00 zł   Ocena …