Fundacja Gdański Festiwal Muzyczny – nr 04533/14

Nazwa wnioskodawcy: Fundacja Gdański Festiwal Muzyczny Nazwa zadania: Gdański Festiwal Muzyczny   Numer zadania: 04533/14 Numer w EBOI: 43883/13   Program i priorytet: Wydarzenia artystyczne – Muzyka   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: 8 Ocena wartości merytorycznej: 35,8 Ocena strategiczna: 22 Ocena końcowa: 65,8 Ocena formalna: OK   staż wolontariat, agora szkolenia, encyklopedia kultury …

Wydawnictwo Papierowy Motyl – nr 09024/14

Nazwa wnioskodawcy: Wydawnictwo Papierowy Motyl Nazwa zadania: W poszukiwaniu najważniejszego – premiera polskiego familijnego musicalu w Sankt Petersburgu   Numer zadania: 09024/14 Numer w EBOI: 47068/14   Program i priorytet: Rosja 2015 – BRAK   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: Ocena wartości merytorycznej: Ocena strategiczna: Ocena końcowa: Ocena formalna: OK   ankieta pdf, klub …

Małopolskie Towarzystwo Oświatowe – nr 04083/14

Nazwa wnioskodawcy: Małopolskie Towarzystwo Oświatowe Nazwa zadania: Spotkania z książką – promocja czytelnictwa wśród dzieci przedszkolnych.   Numer zadania: 04083/14 Numer w EBOI: 41312/13   Program i priorytet: Promocja literatury i czytelnictwa – Promocja czytelnictwa   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: 4 Ocena wartości merytorycznej: 38,4 Ocena strategiczna: 22 Ocena końcowa: 64,4 Ocena formalna: …

Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera – nr 05964/14

Nazwa wnioskodawcy: Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera Nazwa zadania: Konserwacja projektów do polichromii i witraży Józefa Mehoffera w kościele NSPJ w Turku   Numer zadania: 05964/14 Numer w EBOI: 43491/13   Program i priorytet: Dziedzictwo kulturowe – Wspieranie działań muzealnych   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: Ocena wartości merytorycznej: Ocena strategiczna: Ocena końcowa: …

Towarzystwo Przyjaciół Porąbki – nr 04049/14

Nazwa wnioskodawcy: Towarzystwo Przyjaciół Porąbki Nazwa zadania: Porąbka, rzeźba Matki Bożej Bolesnej (1838 r.): prace konserwatorskie zdegradowanej rzeźby wraz z rekonstrukcją cokołu postumentu, przywrócenie jej pierwotnej ostrości formy, niwelacja pęknięć, naprawa uszkodzonej powierzchni rzeźby, rekonstrukcja zdegradowanych elementów cokołu   Numer zadania: 04049/14 Numer w EBOI: 38327/13   Program i priorytet: Dziedzictwo kulturowe – Ochrona zabytków …

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” sp. z o. o. – nr 01787/14

Nazwa wnioskodawcy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” sp. z o. o. Nazwa zadania: Kożuchów, wieża ciśnień (1908 r.): rewitalizacja   Numer zadania: 01787/14 Numer w EBOI: 38348/13/A1   Program i priorytet: Dziedzictwo kulturowe – Ochrona zabytków   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: 7 Ocena wartości merytorycznej: 47,25 Ocena strategiczna: 7 Ocena końcowa: 61,25 Ocena formalna: …

Fundacja Na Rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza – nr 05226/14

Nazwa wnioskodawcy: Fundacja Na Rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza Nazwa zadania: „Wydanie 3 kolejnych numerów Magazynu Materiałów Literackich Cegła w wersji papierowej, elektronicznej.”   Numer zadania: 05226/14 Numer w EBOI: 43677/13   Program i priorytet: Promocja literatury i czytelnictwa – Czasopisma   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: 6 Ocena wartości merytorycznej: 31 …

Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych 'Trzecia Fala’ – nr 07830/14

Nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych Trzecia Fala Nazwa zadania: Trasa Muzeum Zalew. Estrada Twórców Sztuki Nowoczesnej.   Numer zadania: 07830/14 Numer w EBOI: 41377/13/A2   Program i priorytet: Wydarzenia artystyczne – Sztuki wizualne   Kwota dofinansowania: 0,00 zł   Ocena wartości organizacyjnej: 7 Ocena wartości merytorycznej: 50,75 Ocena strategiczna: 25 Ocena końcowa: 82,75 Ocena formalna: …

Stowarzyszenie A KuKu Sztuka – nr 07082/14

Nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie A KuKu Sztuka Nazwa zadania: PARKOWANIE (8 edycja)   Numer zadania: 07082/14 Numer w EBOI: 44410/13/A2   Program i priorytet: Edukacja – Edukacja kulturalna   Kwota dofinansowania: 80 000,00 zł   Ocena wartości organizacyjnej: 6 Ocena wartości merytorycznej: 52,6 Ocena strategiczna: 25 Ocena końcowa: 83,6 Ocena formalna: OK   praca dla chemika, torańska …

Stowarzyszenie ,,Nasze Pacółtowo” – nr 04841/14

Nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie ,,Nasze Pacółtowo Nazwa zadania: ,,Nasza Przygoda z Kulturą   Numer zadania: 04841/14 Numer w EBOI: 42395/13   Program i priorytet: Edukacja – Edukacja kulturalna   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: Ocena wartości merytorycznej: Ocena strategiczna: Ocena końcowa: Ocena formalna: Błędy formalne   praca w kasie teatru, piasek i doda ide przez …