Warmińsko-Mazurska Filharmonia w Olsztynie – nr 09090/14

Nazwa wnioskodawcy: Warmińsko-Mazurska Filharmonia w Olsztynie Nazwa zadania: Opera „The Village” – dla upamiętnienia 70-tej rocznicy zakończenia II Wojny Światowej   Numer zadania: 09090/14 Numer w EBOI: 48024/14   Program i priorytet: Rosja 2015 – BRAK   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: Ocena wartości merytorycznej: Ocena strategiczna: Ocena końcowa: Ocena formalna: OK   dr …

Fundacja Edukacyjna Jacka Kuronia – nr 06990/14

Nazwa wnioskodawcy: Fundacja Edukacyjna Jacka Kuronia Nazwa zadania: Sezon teatralny w Teatrze w Teremiskach 2014 w jego 10-lecie   Numer zadania: 06990/14 Numer w EBOI: 45954/13   Program i priorytet: Wydarzenia artystyczne – Teatr i taniec   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: 5 Ocena wartości merytorycznej: 40,2 Ocena strategiczna: 24 Ocena końcowa: 69,2 Ocena …

Niepubliczna Innowacyjna Szkoła Muzyczna I stopnia – Instytut Suzuki – nr 07881/14

Nazwa wnioskodawcy: Niepubliczna Innowacyjna Szkoła Muzyczna I stopnia – Instytut Suzuki Nazwa zadania: Poprawienie infrastruktury szkolnictwa artystycznego w Niepublicznej Innowacyjnej Szkole Muzycznej I stopnia   Numer zadania: 07881/14 Numer w EBOI: 42046/13   Program i priorytet: Rozwój infrastruktury kultury – Infrastruktura szkolnictwa artystycznego   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: 8 Ocena wartości merytorycznej: 47,6 …

Fundacja In Search Of… – nr 07775/14

Nazwa wnioskodawcy: Fundacja In Search Of… Nazwa zadania: 30-lecie Galerii Wschodniej   Numer zadania: 07775/14 Numer w EBOI: 45091/13/A1   Program i priorytet: Wydarzenia artystyczne – Sztuki wizualne   Kwota dofinansowania: 170 000,00 zł   Ocena wartości organizacyjnej: 7 Ocena wartości merytorycznej: 53,2 Ocena strategiczna: 25 Ocena końcowa: 85,2 Ocena formalna: OK   strój powstańca styczniowego, …

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy – nr 05037/14

Nazwa wnioskodawcy: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Nazwa zadania: Sceny z średniowiecznych kronik   Numer zadania: 05037/14 Numer w EBOI: 42296/13   Program i priorytet: Promocja literatury i czytelnictwa – Promocja czytelnictwa   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: 6 Ocena wartości merytorycznej: 43,2 Ocena strategiczna: 30 Ocena końcowa: 79,2 Ocena formalna: OK   szkoła …

Regionalny Ośrodek Kultury – nr 04777/14

Nazwa wnioskodawcy: Regionalny Ośrodek Kultury Nazwa zadania: 51. Tydzień Kultury Beskidzkiej 45. Festiwal Folkloru Górali Polskich 25. Międzynarodowe Spotkania Foklorystyczne   Numer zadania: 04777/14 Numer w EBOI: 42998/13/A4   Program i priorytet: Dziedzictwo kulturowe – Kultura ludowa   Kwota dofinansowania: 200 000,00 zł   Ocena wartości organizacyjnej: 10 Ocena wartości merytorycznej: 58 Ocena strategiczna: 29 Ocena …

Gmina Krzyż Wielkopolski – nr 05367/14

Nazwa wnioskodawcy: Gmina Krzyż Wielkopolski Nazwa zadania: Remont i wyposażenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wlkp.-II etap   Numer zadania: 05367/14 Numer w EBOI: 43008/13/A3   Program i priorytet: Rozwój infrastruktury kultury – Infrastruktura domów kultury   Kwota dofinansowania: 200 000,00 zł   Ocena wartości organizacyjnej: 8 Ocena wartości merytorycznej: 45,8 Ocena strategiczna: 22 Ocena końcowa: …

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku – nr 03513/14

Nazwa wnioskodawcy: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku Nazwa zadania: Dobudowa windy dla osób niepełnosprawnych przy kamienicy WOAK w Białymstoku.   Numer zadania: 03513/14 Numer w EBOI: 40934/13/A1   Program i priorytet: Rozwój infrastruktury kultury – Infrastruktura domów kultury   Kwota dofinansowania: 100 000,00 zł   Ocena wartości organizacyjnej: 7 Ocena wartości merytorycznej: 44,8 Ocena strategiczna: …

Fundacja Białoruski Dom Informacyjny – nr 08215/14

Nazwa wnioskodawcy: Fundacja Białoruski Dom Informacyjny Nazwa zadania: Trasa koncertowa promująca kulturę polską w krajach Partnerstwa Wschodniego   Numer zadania: 08215/14 Numer w EBOI: 45339/13   Program i priorytet: Wydarzenia artystyczne – Promocja kultury polskiej za granicą   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: 3 Ocena wartości merytorycznej: 35,2 Ocena strategiczna: 20 Ocena końcowa: 58,2 …

Kłodzko2016 – nr 01012/14

Nazwa wnioskodawcy: Kłodzko2016 Nazwa zadania: Przestrzeń i Forma – Festiwal (PiFF)   Numer zadania: 01012/14 Numer w EBOI: 39757/13   Program i priorytet: Wydarzenia artystyczne – Teatr i taniec   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: 6 Ocena wartości merytorycznej: 30 Ocena strategiczna: 20 Ocena końcowa: 56 Ocena formalna: OK   zajazd królewski mniszków, zofia …