Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku – nr 03079/14

Nazwa wnioskodawcy: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku Nazwa zadania: Ogólnopolskie Prezentacje Kultur Mniejszości Narodowych i Etnicznych „XXIV Muzyczne Dialogi nad Bugiem”   Numer zadania: 03079/14 Numer w EBOI: 41168/13   Program i priorytet: Wydarzenia artystyczne – Muzyka   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: 6 Ocena wartości merytorycznej: 30,4 Ocena strategiczna: 18 …

DŻEM S.C. L.MARTINEK I WSPÓLNICY – nr 05428/14

Nazwa wnioskodawcy: DŻEM S.C. L.MARTINEK I WSPÓLNICY Nazwa zadania: Koncert finałowy – CZERWIEC WOLNOŚCI (35 URODZINY ZESPOŁU DŻEM)   Numer zadania: 05428/14 Numer w EBOI: 44464/13   Program i priorytet: Wydarzenia artystyczne – Muzyka   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: 7 Ocena wartości merytorycznej: 34,4 Ocena strategiczna: 21 Ocena końcowa: 62,4 Ocena formalna: OK …

„Orkiestra Muzyki Nowej” – nr 08810/14

Nazwa wnioskodawcy: „Orkiestra Muzyki Nowej” Nazwa zadania: Paweł Hendrich – Koncert na skrzypce, orkiestrę kameralną i komputer   Numer zadania: 08810/14 Numer w EBOI: 45030/13/A1   Program i priorytet: Kolekcje – Zamówienia kompozytorskie   Kwota dofinansowania: 30 000,00 zł   Ocena wartości organizacyjnej: 4 Ocena wartości merytorycznej: 45,2 Ocena strategiczna: 25 Ocena końcowa: 74,2 Ocena formalna: …

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym – nr 07668/14

Nazwa wnioskodawcy: Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym Nazwa zadania: Projekt „Kolonie artystyczne wczoraj i dziś” realizowany w ramach Europejskiego Festiwalu Kolonii Artystycznych   Numer zadania: 07668/14 Numer w EBOI: 43277/13   Program i priorytet: Dziedzictwo kulturowe – Wspieranie działań muzealnych   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: 2 Ocena wartości merytorycznej: 43,6 Ocena strategiczna: 15 …

Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie – nr 00988/14

Nazwa wnioskodawcy: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie Nazwa zadania: Nieinwazyjne rozpoznanie ośrodków grodowych południowej Jaćwieży   Numer zadania: 00988/14 Numer w EBOI: 39844/13   Program i priorytet: Dziedzictwo kulturowe – Ochrona zabytków archeologicznych   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: 6 Ocena wartości merytorycznej: 40 Ocena strategiczna: 20 Ocena końcowa: 66 Ocena formalna: OK   …

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT – nr 04836/14

Nazwa wnioskodawcy: Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT Nazwa zadania: Kino na wyspie. Warsztaty partycypacyjne dla niesłyszących   Numer zadania: 04836/14 Numer w EBOI: 43014/13/A1   Program i priorytet: Edukacja – Edukacja kulturalna   Kwota dofinansowania: 25 000,00 zł   Ocena wartości organizacyjnej: 7 Ocena wartości merytorycznej: 50,6 Ocena strategiczna: 29 Ocena końcowa: 86,6 Ocena formalna: OK   …

Śląskie Centrum Edukacji Sportowej – nr 01978/14

Nazwa wnioskodawcy: Śląskie Centrum Edukacji Sportowej Nazwa zadania: Siestrzechowice, Polskie Pałace na Źródle- polichromie ścienne w kaplicy pałacowej (1609 r.): ratownicze prace konserwatorskie i zabezpieczające   Numer zadania: 01978/14 Numer w EBOI: 38679/13   Program i priorytet: Dziedzictwo kulturowe – Ochrona zabytków   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: 6 Ocena wartości merytorycznej: 48,25 Ocena …

Stowarzyszenie Inicjatywa – nr 07457/14

Nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Inicjatywa Nazwa zadania: Festiwal Muzyki Improwizowanej „Jazz i okolice / Jazz and Beyond” – edycja 2014   Numer zadania: 07457/14 Numer w EBOI: 45294/13   Program i priorytet: Wydarzenia artystyczne – Muzyka   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: 6 Ocena wartości merytorycznej: 41 Ocena strategiczna: 23 Ocena końcowa: 70 Ocena formalna: …

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu – nr 01603/14

Nazwa wnioskodawcy: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu Nazwa zadania: Modernizacja stałej wystawy „Górny Śląsk w pradziejach”- kontynuacja   Numer zadania: 01603/14 Numer w EBOI: 39400/13   Program i priorytet: Rozwój infrastruktury kultury – Infrastruktura kultury   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: 7 Ocena wartości merytorycznej: 43,8 Ocena strategiczna: 20 Ocena końcowa: 70,8 Ocena formalna: OK …

Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu – nr 09188/14

Nazwa wnioskodawcy: Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu Nazwa zadania: „Font Horyzont” Polsko – Rosyjski Festiwal Grafiki Projektowej   Numer zadania: 09188/14 Numer w EBOI: 48149/14/A1   Program i priorytet: Rosja 2015 – BRAK   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: 1 Ocena wartości merytorycznej: 49 Ocena strategiczna: 21 Ocena końcowa: 71 Ocena formalna: …