Stowarzyszenie Spółdzielnia Teatralna – nr 04619/14

Nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Spółdzielnia Teatralna Nazwa zadania: IV Festiwal Resort – Stara Gazownia   Numer zadania: 04619/14 Numer w EBOI: 42854/13   Program i priorytet: Wydarzenia artystyczne – Teatr i taniec   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: 7 Ocena wartości merytorycznej: 34,2 Ocena strategiczna: 21 Ocena końcowa: 62,2 Ocena formalna: OK   tam po, …

Muzeum Archeologiczne w Krakowie – nr 07629/14

Nazwa wnioskodawcy: Muzeum Archeologiczne w Krakowie Nazwa zadania: Wystawa „Szczegół nadaje wielkość wszystkiemu co małe”   Numer zadania: 07629/14 Numer w EBOI: 39435/13/A2   Program i priorytet: Dziedzictwo kulturowe – Wspieranie działań muzealnych   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: 3 Ocena wartości merytorycznej: 37,4 Ocena strategiczna: 15 Ocena końcowa: 55,4 Ocena formalna: OK   …

Fundacja Witryna – nr 04940/14

Nazwa wnioskodawcy: Fundacja Witryna Nazwa zadania: Opera modernistyczna   Numer zadania: 04940/14 Numer w EBOI: 45411/13/A3   Program i priorytet: Wydarzenia artystyczne – Sztuki wizualne   Kwota dofinansowania: 100 000,00 zł   Ocena wartości organizacyjnej: 7 Ocena wartości merytorycznej: 51,8 Ocena strategiczna: 25 Ocena końcowa: 83,8 Ocena formalna: OK   spotkanie z kulturą książka, motyw szatana, …

Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera” – nr 00409/14

Nazwa wnioskodawcy: Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera” Nazwa zadania: Zaginiony świat – nazywają ich Łemkami   Numer zadania: 00409/14 Numer w EBOI: 37311/13   Program i priorytet: Kolberg 2014 – Promesa – BRAK   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: 3 Ocena wartości merytorycznej: 37,4 Ocena strategiczna: 5 Ocena końcowa: 45,4 Ocena formalna: OK …

Konstanciński Dom Kultury – nr 00251/14

Nazwa wnioskodawcy: Konstanciński Dom Kultury Nazwa zadania: Melodie podkonstancińskiego Urzecza – śpiewnik multimedialny   Numer zadania: 00251/14 Numer w EBOI: 37149/13   Program i priorytet: Kolberg 2014 – Promesa – BRAK   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: 3 Ocena wartości merytorycznej: 36,4 Ocena strategiczna: 5 Ocena końcowa: 44,4 Ocena formalna: OK   amila zazu, …

Miejski Ośrodek Kultury – nr 08323/14

Nazwa wnioskodawcy: Miejski Ośrodek Kultury Nazwa zadania: „Zatrzymać lato tańcem, piosenką i …” – integracja pokoleń przez sztukę.   Numer zadania: 08323/14 Numer w EBOI: 43170/13   Program i priorytet: Edukacja – Edukacja kulturalna   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: 6 Ocena wartości merytorycznej: 39,8 Ocena strategiczna: 24 Ocena końcowa: 69,8 Ocena formalna: OK …

Fundacja Ochrony i Rozwoju Twórczości Ludowej – nr 07141/14

Nazwa wnioskodawcy: Fundacja Ochrony i Rozwoju Twórczości Ludowej Nazwa zadania: Festiwal muzyki tradycyjnej „Na rozstajnych drogach”   Numer zadania: 07141/14 Numer w EBOI: 42937/13/A1   Program i priorytet: Dziedzictwo kulturowe – Kultura ludowa   Kwota dofinansowania: 25 000,00 zł   Ocena wartości organizacyjnej: 6 Ocena wartości merytorycznej: 54,4 Ocena strategiczna: 28 Ocena końcowa: 88,4 Ocena formalna: …

Zespół Szkół Muzycznych w Poznaniu – nr 07239/14

Nazwa wnioskodawcy: Zespół Szkół Muzycznych w Poznaniu Nazwa zadania: Instrumenty muzyczne i pomoce dydaktyczne dla Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu   Numer zadania: 07239/14 Numer w EBOI: 44237/13   Program i priorytet: Rozwój infrastruktury kultury – Infrastruktura szkolnictwa artystycznego   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: 6 Ocena wartości merytorycznej: 51 Ocena strategiczna: 20 Ocena …

Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze – nr 08001/14

Nazwa wnioskodawcy: Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze Nazwa zadania: Cygańska Noc w Muzeum Ziemi Lubuskiej   Numer zadania: 08001/14 Numer w EBOI: 42401/13   Program i priorytet: Edukacja – Edukacja kulturalna   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: 6 Ocena wartości merytorycznej: 35,2 Ocena strategiczna: 22 Ocena końcowa: 63,2 Ocena formalna: OK   siemek, …

Good Music Productions sp. j. M. Klonowska, M. Zioło – nr 05043/14

Nazwa wnioskodawcy: Good Music Productions sp. j. M. Klonowska, M. Zioło Nazwa zadania: Warsaw Music Week 2014   Numer zadania: 05043/14 Numer w EBOI: 45999/13   Program i priorytet: Wydarzenia artystyczne – Muzyka   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: 10 Ocena wartości merytorycznej: 37,2 Ocena strategiczna: 22 Ocena końcowa: 69,2 Ocena formalna: OK   …