Fundacja Anny Dymnej Mimo Wszystko – nr 05549/14

Nazwa wnioskodawcy: Fundacja Anny Dymnej Mimo Wszystko Nazwa zadania: OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TEATRALNO-MUZYCZNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE ALBERTIANA 2014 R.   Numer zadania: 05549/14 Numer w EBOI: 42702/13   Program i priorytet: Wydarzenia artystyczne – Teatr i taniec   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: 6 Ocena wartości merytorycznej: 41,4 Ocena strategiczna: 24 Ocena końcowa: 71,4 Ocena …

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im.Stanisława Hadyny – nr 00273/14

Nazwa wnioskodawcy: Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im.Stanisława Hadyny Nazwa zadania: Ludowe inspiracje jako źródło aktywności artystycznej współczesnego człowieka.   Numer zadania: 00273/14 Numer w EBOI: 37171/13   Program i priorytet: Kolberg 2014 – Promesa – BRAK   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: 4 Ocena wartości merytorycznej: 27,4 Ocena strategiczna: 10 Ocena końcowa: 41,4 …

Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela – nr 07756/14

Nazwa wnioskodawcy: Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela Nazwa zadania: „Zielona Biblioteka” – biblioteka przyjazna naturze   Numer zadania: 07756/14 Numer w EBOI: 42671/13   Program i priorytet: Rozwój infrastruktury kultury – Infrastruktura kultury   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: 5 Ocena wartości merytorycznej: 42,8 Ocena strategiczna: 20 Ocena końcowa: 67,8 Ocena formalna: OK …

Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego – nr 03322/14

Nazwa wnioskodawcy: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego Nazwa zadania: Osadnictwo pradziejowe oraz wczesnośredniowieczne na stanowisku Boratyn 17, województwo podkarpackie.   Numer zadania: 03322/14 Numer w EBOI: 41179/13   Program i priorytet: Dziedzictwo kulturowe – Ochrona zabytków archeologicznych   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: 6 Ocena wartości merytorycznej: 44 Ocena strategiczna: 17 Ocena końcowa: 67 Ocena …

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych TEMPERAMENTY – nr 08761/14

Nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych TEMPERAMENTY Nazwa zadania: Piotr Pawlik -„Rhodes na 3 solistów i orkiestrę smyczkową”   Numer zadania: 08761/14 Numer w EBOI: 43931/13   Program i priorytet: Kolekcje – Zamówienia kompozytorskie   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: 4 Ocena wartości merytorycznej: 35,8 Ocena strategiczna: 10 Ocena końcowa: 49,8 Ocena formalna: OK   …

Regionalny Ośrodek Kultury i Sportu – nr 04195/14

Nazwa wnioskodawcy: Regionalny Ośrodek Kultury i Sportu Nazwa zadania: Remont budynku Domu Kultury i zakup wyposażenia   Numer zadania: 04195/14 Numer w EBOI: 43040/13   Program i priorytet: Rozwój infrastruktury kultury – Infrastruktura domów kultury   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: 6 Ocena wartości merytorycznej: 34,8 Ocena strategiczna: 17 Ocena końcowa: 57,8 Ocena formalna: …

Fundacja 4.99 – nr 08817/14

Nazwa wnioskodawcy: Fundacja 4.99 Nazwa zadania: Kamil Szuszkiewicz – etiuda koncertowa „Otarie” dla 2-5 wykonawców   Numer zadania: 08817/14 Numer w EBOI: 45325/13/A1   Program i priorytet: Kolekcje – Zamówienia kompozytorskie   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: 5 Ocena wartości merytorycznej: 33,6 Ocena strategiczna: 15 Ocena końcowa: 53,6 Ocena formalna: OK   teatr wielki …

Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego – nr 07385/14

Nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego Nazwa zadania: Publikacja i promocja książki Jana Józefa Lipskiego pt. „Katolickie Państwo Narodu Polskiego”   Numer zadania: 07385/14 Numer w EBOI: 45668/13/A2   Program i priorytet: Promocja literatury i czytelnictwa – Literatura   Kwota dofinansowania: 25 000,00 zł   Ocena wartości organizacyjnej: 7 Ocena wartości merytorycznej: 53,4 Ocena strategiczna: 27 …

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze – nr 06353/14

Nazwa wnioskodawcy: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Nazwa zadania: Wystawa „Gabinet Szwoleżerów Gwardii Napoleona I”   Numer zadania: 06353/14 Numer w EBOI: 41044/13   Program i priorytet: Dziedzictwo kulturowe – Wspieranie działań muzealnych   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: 3 Ocena wartości merytorycznej: 38 Ocena strategiczna: 5 Ocena końcowa: 46 Ocena formalna: OK   ankieta …

Parafialny Klub Sportowy Meandra – nr 00155/14

Nazwa wnioskodawcy: Parafialny Klub Sportowy Meandra Nazwa zadania: W 80 minut dookoła Polski   Numer zadania: 00155/14 Numer w EBOI: 37047/13   Program i priorytet: Kolberg 2014 – Promesa – BRAK   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: 3 Ocena wartości merytorycznej: 26,2 Ocena strategiczna: 5 Ocena końcowa: 34,2 Ocena formalna: OK   polskie zespoły …