Gminne Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi – nr 07800/14

Nazwa wnioskodawcy: Gminne Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi Nazwa zadania: Miasto pełne muzyki   Numer zadania: 07800/14 Numer w EBOI: 43624/13   Program i priorytet: Edukacja – Edukacja kulturalna   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: 4 Ocena wartości merytorycznej: 46,2 Ocena strategiczna: 25 Ocena końcowa: 75,2 Ocena formalna: …

Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi – nr 08765/14

Nazwa wnioskodawcy: Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi Nazwa zadania: Kolektyw Muzyczny Szlifierza Karhana   Numer zadania: 08765/14 Numer w EBOI: 44028/13/A2   Program i priorytet: Kolekcje – Zamówienia kompozytorskie   Kwota dofinansowania: 12 000,00 zł   Ocena wartości organizacyjnej: 3 Ocena wartości merytorycznej: 41,6 Ocena strategiczna: 25 Ocena końcowa: 69,6 Ocena formalna: OK   …

Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego – nr 00999/14

Nazwa wnioskodawcy: Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego Nazwa zadania: 22 Legnicka Akademia Filmowa-Warsztaty Filmu Animowanego   Numer zadania: 00999/14 Numer w EBOI: 40043/13/A1   Program i priorytet: Edukacja – Edukacja kulturalna   Kwota dofinansowania: 25 000,00 zł   Ocena wartości organizacyjnej: 10 Ocena wartości merytorycznej: 49,2 Ocena strategiczna: 26 Ocena końcowa: 85,2 Ocena formalna: OK …

Ostrołęckie Centrum Kultury – nr 03787/14

Nazwa wnioskodawcy: Ostrołęckie Centrum Kultury Nazwa zadania: XXXI Kurpiowskie Prezentacje Artystyczne   Numer zadania: 03787/14 Numer w EBOI: 41621/13   Program i priorytet: Dziedzictwo kulturowe – Kultura ludowa   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: 7 Ocena wartości merytorycznej: 48,75 Ocena strategiczna: 26 Ocena końcowa: 81,75 Ocena formalna: OK   dzieło oskara kolberga, maciej wróblewski …

BURZA Manuel Ferreras-Tascón – nr 02124/14

Nazwa wnioskodawcy: BURZA Manuel Ferreras-Tascón Nazwa zadania: Promarte   Numer zadania: 02124/14 Numer w EBOI: 40423/13   Program i priorytet: Edukacja – Edukacja medialna i informacyjna   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: 3 Ocena wartości merytorycznej: 27,4 Ocena strategiczna: 21 Ocena końcowa: 51,4 Ocena formalna: OK   obraz szatana w literaturze, list intencyjny wzór …

Stowarzyszenie Promocji Zabytków Archeologicznych w Gdańsku – nr 03817/14

Nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Promocji Zabytków Archeologicznych w Gdańsku Nazwa zadania: Projekt Chrystkowo – interdyscyplinarne, nieinwazyjne, kompleksowe badania zagrody olęderskiej.   Numer zadania: 03817/14 Numer w EBOI: 42376/13   Program i priorytet: Dziedzictwo kulturowe – Ochrona zabytków archeologicznych   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: 6 Ocena wartości merytorycznej: 41 Ocena strategiczna: 19 Ocena końcowa: 66 …

Adam i Danuta Wawrzyniak – nr 01208/14

Nazwa wnioskodawcy: Adam i Danuta Wawrzyniak Nazwa zadania: Prochowice, VI etap prac przy zamku (XIII ­  XVII w.): prace konserwatorskie renesansowej elewacji   Numer zadania: 01208/14 Numer w EBOI: 38328/13/A1   Program i priorytet: Dziedzictwo kulturowe – Ochrona zabytków   Kwota dofinansowania: 399 026,00 zł   Ocena wartości organizacyjnej: 6 Ocena wartości merytorycznej: 51,25 Ocena strategiczna: 14 Ocena końcowa: 71,25 Ocena …

Polska Prowincja Zakonu Kaznodziejskiego oo. Dominikanów – nr 04500/14

Nazwa wnioskodawcy: Polska Prowincja Zakonu Kaznodziejskiego oo. Dominikanów Nazwa zadania: Warszawa, zespół obiektów klasztoru i kościoła oo. Dominikanów (XVII w.): ratownicze prace konserwatorskie fundamentów kościoła – wzmocnienie, wykonanie izolacji pionowej i poziomej oraz renowacja fragmentów tynków – etap II – ostatni   Numer zadania: 04500/14 Numer w EBOI: 38597/13/A1   Program i priorytet: Dziedzictwo kulturowe …

Stowarzyszenie Twórców i Orędowników Kultury ANIMA – nr 03545/14

Nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Twórców i Orędowników Kultury ANIMA Nazwa zadania: „Wedle pruskiej granicy”- warsztatowo- artystyczna lekcja mazurskich tradycji   Numer zadania: 03545/14 Numer w EBOI: 40915/13   Program i priorytet: Dziedzictwo kulturowe – Kultura ludowa   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: 7 Ocena wartości merytorycznej: 47,4 Ocena strategiczna: 26 Ocena końcowa: 80,4 Ocena formalna: …

Fundacja ” Stań na nogi” – nr 03708/14

Nazwa wnioskodawcy: Fundacja ” Stań na nogi” Nazwa zadania: Organizacja warsztatów oraz innych działań popularyzujących unikalne i żywe elementy kultury ludowej na Mazowszu   Numer zadania: 03708/14 Numer w EBOI: 44255/13   Program i priorytet: Dziedzictwo kulturowe – Kultura ludowa   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: 6 Ocena wartości merytorycznej: 42,8 Ocena strategiczna: 20 …