Stowarzyszenie Teatru Konsekwentnergo – nr 05586/14

Nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Teatru Konsekwentnergo Nazwa zadania: Premiery w Teatrze WARSawy w 2014 roku – produkcja i eksploatacja   Numer zadania: 05586/14 Numer w EBOI: 44256/13   Program i priorytet: Wydarzenia artystyczne – Teatr i taniec   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: 7 Ocena wartości merytorycznej: 37,8 Ocena strategiczna: 18 Ocena końcowa: 62,8 Ocena …

Stowarzyszenie Genius Loci – nr 03419/14

Nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Genius Loci Nazwa zadania: Wydawanie w roku 2014 pisma kulturalnego Arché   Numer zadania: 03419/14 Numer w EBOI: 41363/13   Program i priorytet: Promocja literatury i czytelnictwa – Czasopisma   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: 6 Ocena wartości merytorycznej: 42,6 Ocena strategiczna: 19 Ocena końcowa: 67,6 Ocena formalna: OK   henryk …

Stowarzyszenie ,,Nasze Pacółtowo” – nr 00075/14

Nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie ,,Nasze Pacółtowo Nazwa zadania: ,,Tradycja i współczesność naszej małej Ojczyzny   Numer zadania: 00075/14 Numer w EBOI: 36555/13   Program i priorytet: Kolberg 2014 – Promesa – BRAK   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: Ocena wartości merytorycznej: Ocena strategiczna: Ocena końcowa: Ocena formalna: Błędy formalne   restauracja amfitrion, bip muzeum śląskie, …