Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku – nr 04974/14

Nazwa wnioskodawcy: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku Nazwa zadania: Nieinwazyjne badania archeologiczne wczesnośredniowiecznego grodu we Włocławku   Numer zadania: 04974/14 Numer w EBOI: 43306/13   Program i priorytet: Dziedzictwo kulturowe – Ochrona zabytków archeologicznych   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: 8 Ocena wartości merytorycznej: 34,4 Ocena strategiczna: 17 Ocena końcowa: 59,4 Ocena …

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu – nr 01007/14

Nazwa wnioskodawcy: Muzeum Okręgowe w Sandomierzu Nazwa zadania: Nowoczesne środki przekazu w działalności kulturalnej Muzeum Okręgowego w Sandomierzu   Numer zadania: 01007/14 Numer w EBOI: 39135/13   Program i priorytet: Rozwój infrastruktury kultury – Infrastruktura kultury   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: 6 Ocena wartości merytorycznej: 44,2 Ocena strategiczna: 20 Ocena końcowa: 70,2 Ocena …

Teatr Syrena w Warszawie – nr 05053/14

Nazwa wnioskodawcy: Teatr Syrena w Warszawie Nazwa zadania: KONTYNUACJA MODERNIZACJI MECHANIKI SYSTEMU STEROWANIA URZĄDZENIAMI SCENY   Numer zadania: 05053/14 Numer w EBOI: 42059/13/A1   Program i priorytet: Rozwój infrastruktury kultury – Infrastruktura kultury   Kwota dofinansowania: 100 000,00 zł   Ocena wartości organizacyjnej: 7 Ocena wartości merytorycznej: 48,8 Ocena strategiczna: 30 Ocena końcowa: 85,8 Ocena formalna: …

Stowarzyszenie Kultura i Media – nr 06033/14

Nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Kultura i Media Nazwa zadania: Apteka – Witkacy – u źródeł dźwięku   Numer zadania: 06033/14 Numer w EBOI: 42612/13   Program i priorytet: Wydarzenia artystyczne – Promocja kultury polskiej za granicą   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: 5 Ocena wartości merytorycznej: 21,8 Ocena strategiczna: 8 Ocena końcowa: 34,8 Ocena formalna: …

PTG „Twierdza Toruń Fort IV” Okoński Spółka Komandytowa w Toruniu – nr 05343/14

Nazwa wnioskodawcy: PTG „Twierdza Toruń Fort IV” Okoński Spółka Komandytowa w Toruniu Nazwa zadania: Toruń, Fort IV im. Żółkiewskiego (XIX w.): interwencyjne naprawy murów fosy – kontynuacja – etap III   Numer zadania: 05343/14 Numer w EBOI: 38919/13/A1   Program i priorytet: Dziedzictwo kulturowe – Ochrona zabytków   Kwota dofinansowania: 150 000,00 zł   Ocena wartości …

Stowarzyszenie Rewaloryzacji Architektury i Zabytków Ziemi Kociewskiej – nr 03350/14

Nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Rewaloryzacji Architektury i Zabytków Ziemi Kociewskiej Nazwa zadania: Nowa Wieś Rzeczna, pałac w zespole pałacowo-parkowym (poł. XIX w.): wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz odtworzenie zabytkowych rolet zewnętrznych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej   Numer zadania: 03350/14 Numer w EBOI: 38429/13   Program i priorytet: Dziedzictwo kulturowe – Ochrona zabytków   Kwota dofinansowania:   …

Rzymskokatolicka Parafia p.w. św.Katarzyny – nr 01021/14

Nazwa wnioskodawcy: Rzymskokatolicka Parafia p.w. św.Katarzyny Nazwa zadania: Spytkowice, kościół p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej (XVII w.): konserwacja polichromii ścian wewnętrznych oraz sklepień – kontynuacja prac   Numer zadania: 01021/14 Numer w EBOI: 37903/13   Program i priorytet: Dziedzictwo kulturowe – Ochrona zabytków   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: 8 Ocena wartości merytorycznej: 41 Ocena …

Parafia p.w. św. Apostołów Filipa i Jakuba w Rogowie Opolskim – nr 01179/14

Nazwa wnioskodawcy: Parafia p.w. św. Apostołów Filipa i Jakuba w Rogowie Opolskim Nazwa zadania: Rogów Opolski, kościół p.w. św. Apostołów Filipa i Jakuba (XIII w.): konserwacja i restauracja ołtarza głównego (XVII w.)   Numer zadania: 01179/14 Numer w EBOI: 37522/13/A1   Program i priorytet: Dziedzictwo kulturowe – Ochrona zabytków   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości …

Helios Fundacja Wspierania Edukacji i Rozwoju Osobistego – nr 08374/14

Nazwa wnioskodawcy: Helios Fundacja Wspierania Edukacji i Rozwoju Osobistego Nazwa zadania: Przez taniec do kultury. Twórcze przełamywanie barier.   Numer zadania: 08374/14 Numer w EBOI: 44938/13   Program i priorytet: Edukacja – Edukacja kulturalna   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: Ocena wartości merytorycznej: Ocena strategiczna: Ocena końcowa: Ocena formalna: Błędy formalne   ambitne polskie …

Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie – nr 06932/14

Nazwa wnioskodawcy: Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie Nazwa zadania: Koziołek Matołek zmienia – systemowy projekt badawczy uczestnictwa dzieci i młodzieży w kulturze   Numer zadania: 06932/14 Numer w EBOI: 42507/13/A4   Program i priorytet: Obserwatorium kultury – BRAK   Kwota dofinansowania: 80 000,00 zł   Ocena wartości organizacyjnej: 5 Ocena wartości merytorycznej: 28,5 …