Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu – nr 02279/14

Nazwa wnioskodawcy: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu Nazwa zadania: Historia jednego obrazu – projekt interdyscyplinarny   Numer zadania: 02279/14 Numer w EBOI: 40010/13   Program i priorytet: Wydarzenia artystyczne – Sztuki wizualne   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: 7 Ocena wartości merytorycznej: 15,4 Ocena strategiczna: 5 Ocena końcowa: 27,4 Ocena formalna: OK   restytucja, …

Sławomir Malicki – nr 01408/14

Nazwa wnioskodawcy: Sławomir Malicki Nazwa zadania: Proszowa, kuźnia kowalska (XVIII w.): zabezpieczenie i renowacja   Numer zadania: 01408/14 Numer w EBOI: 38585/13   Program i priorytet: Dziedzictwo kulturowe – Ochrona zabytków   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: 6 Ocena wartości merytorycznej: 45,25 Ocena strategiczna: 9 Ocena końcowa: 60,25 Ocena formalna: OK   eksponat w …

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze – w Ochli – nr 02331/14

Nazwa wnioskodawcy: Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze – w Ochli Nazwa zadania: Wykonanie robót budowlanych w Muzeum Etnograficznym w Ochli – II etap   Numer zadania: 02331/14 Numer w EBOI: 39822/13   Program i priorytet: Rozwój infrastruktury kultury – Infrastruktura kultury   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: 7 Ocena wartości merytorycznej: 47,2 Ocena strategiczna: …

Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy – nr 00471/14

Nazwa wnioskodawcy: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy Nazwa zadania: Konferencja dotycząca archiwaliów z archiwów Stolicy Apostolskiej: Dyplomacja papieska wobec Rzeczypospolitej   Numer zadania: 00471/14 Numer w EBOI: 37400/13/A2   Program i priorytet: Dziedzictwo kulturowe – Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą   Kwota dofinansowania: 20 000,00 zł   Ocena wartości organizacyjnej: 6 Ocena wartości merytorycznej: 42,8 …