Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Mateusza w Pułtusku – nr 02247/14

Nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Mateusza w Pułtusku Nazwa zadania: Pułtusk, Gotycka Bazylika Kolegiacka – chór muzyczny – prospekt organowy (1830 r.): prace konserwatorsko-restauratorskie – etap II   Numer zadania: 02247/14 Numer w EBOI: 37976/13   Program i priorytet: Dziedzictwo kulturowe – Ochrona zabytków   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: 8 Ocena wartości …

Teatr im. H. Ch. Andersena – nr 03643/14

Nazwa wnioskodawcy: Teatr im. H. Ch. Andersena Nazwa zadania: Publikacja II tomowej książki Henryka Jurkowskiego „Dzieje teatru lalek”.   Numer zadania: 03643/14 Numer w EBOI: 41043/13/A3   Program i priorytet: Wydarzenia artystyczne – Teatr i taniec   Kwota dofinansowania: 40 000,00 zł   Ocena wartości organizacyjnej: 6 Ocena wartości merytorycznej: 55,6 Ocena strategiczna: 23 Ocena końcowa: …

Zdunowski Ośrodek Kultury – nr 05443/14

Nazwa wnioskodawcy: Zdunowski Ośrodek Kultury Nazwa zadania: Festiwal Pogranicze Kultur 2013   Numer zadania: 05443/14 Numer w EBOI: 43732/13   Program i priorytet: Edukacja – Edukacja kulturalna   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: 7 Ocena wartości merytorycznej: 46,4 Ocena strategiczna: 23 Ocena końcowa: 76,4 Ocena formalna: OK   inne środki pieniężne bilans, aprobata, struktury …

Stanisław Kubarski – nr 00933/14

Nazwa wnioskodawcy: Stanisław Kubarski Nazwa zadania: Komarno, pałac – malowidła ścienne i wyprawy w sali narożnej I piętra (XVIII i XIX w.): transfer i pełna konserwacja – II etap   Numer zadania: 00933/14 Numer w EBOI: 37616/13   Program i priorytet: Dziedzictwo kulturowe – Ochrona zabytków   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: 6 Ocena …

Towarzystwo Aktywnej Komunikacji – nr 01051/14

Nazwa wnioskodawcy: Towarzystwo Aktywnej Komunikacji Nazwa zadania: Wydanie 3 numerów czasopisma „Opowiadanie” w wersji papierowej i elektronicznej, w jęz. polskim (2) i angielskim (1).   Numer zadania: 01051/14 Numer w EBOI: 39766/13   Program i priorytet: Promocja literatury i czytelnictwa – Czasopisma   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: 8 Ocena wartości merytorycznej: 32 Ocena …

Iławskie Centrum Kultury – nr 07885/14

Nazwa wnioskodawcy: Iławskie Centrum Kultury Nazwa zadania: ZNAKI CZASU – cykl działań interdyscyplinarnych dla młodzieży i seniorów   Numer zadania: 07885/14 Numer w EBOI: 42985/13   Program i priorytet: Edukacja – Edukacja kulturalna   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: 3 Ocena wartości merytorycznej: 45,8 Ocena strategiczna: 23 Ocena końcowa: 71,8 Ocena formalna: OK   …

Good Music Productions sp. j. M. Klonowska, M. Zioło – nr 05040/14

Nazwa wnioskodawcy: Good Music Productions sp. j. M. Klonowska, M. Zioło Nazwa zadania: FreeFormFestival 2014   Numer zadania: 05040/14 Numer w EBOI: 45716/13/A2   Program i priorytet: Wydarzenia artystyczne – Muzyka   Kwota dofinansowania: 100 000,00 zł   Ocena wartości organizacyjnej: 10 Ocena wartości merytorycznej: 40,4 Ocena strategiczna: 23 Ocena końcowa: 73,4 Ocena formalna: OK   …

Zespół Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie – nr 01674/14

Nazwa wnioskodawcy: Zespół Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie Nazwa zadania: Zakup instrumentów związany z realizacją pilotażu w Zespole Szkół Muzycznych.   Numer zadania: 01674/14 Numer w EBOI: 39226/13/A1   Program i priorytet: Rozwój infrastruktury kultury – Infrastruktura szkolnictwa artystycznego   Kwota dofinansowania: 90 000,00 zł   Ocena wartości organizacyjnej: 5 Ocena wartości merytorycznej: 52,2 …

Fundacja Ochrony Krajobrazu i Promocji Regionów „Numinosum” – nr 07125/14

Nazwa wnioskodawcy: Fundacja Ochrony Krajobrazu i Promocji Regionów „Numinosum” Nazwa zadania: In Crudo – publikacja archiwaliów muzycznych   Numer zadania: 07125/14 Numer w EBOI: 45924/13/A1   Program i priorytet: Dziedzictwo kulturowe – Kultura ludowa   Kwota dofinansowania: 30 000,00 zł   Ocena wartości organizacyjnej: 7 Ocena wartości merytorycznej: 54,6 Ocena strategiczna: 27 Ocena końcowa: 88,6 Ocena …

Fundacja Kultura Enter – nr 06120/14

Nazwa wnioskodawcy: Fundacja Kultura Enter Nazwa zadania: Spotkania Opowiadaczy „Słowodaję” podtytuł: Nawijacze i Zmyślacze „Słowodaję”   Numer zadania: 06120/14 Numer w EBOI: 45595/13   Program i priorytet: Edukacja – Edukacja kulturalna   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: 6 Ocena wartości merytorycznej: 50,4 Ocena strategiczna: 21 Ocena końcowa: 77,4 Ocena formalna: OK   kul lublin …