Fundacja Projekt: Polska – nr 05602/14

Nazwa wnioskodawcy: Fundacja Projekt: Polska Nazwa zadania: Otwarte Zasoby Kultury 2014   Numer zadania: 05602/14 Numer w EBOI: 43471/13   Program i priorytet: Edukacja – Edukacja kulturalna   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: 6 Ocena wartości merytorycznej: 51 Ocena strategiczna: 20 Ocena końcowa: 77 Ocena formalna: OK   szkoła muzyczna im karłowicza w katowicach, …