Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku – nr 05536/14

Nazwa wnioskodawcy: Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku Nazwa zadania: Modernizacja infrastruktury kultury Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku   Numer zadania: 05536/14 Numer w EBOI: 44114/13   Program i priorytet: Rozwój infrastruktury kultury – Infrastruktura kultury   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: 7 Ocena wartości merytorycznej: 48 Ocena strategiczna: 25 Ocena końcowa: 80 …

Parafia Ewangelicko-Augsburska – nr 01964/14

Nazwa wnioskodawcy: Parafia Ewangelicko-Augsburska Nazwa zadania: Byczyna, kościół ewangelicko-augsburski p.w. św. Mikołaja (gotycki): prace konserwatorsko-restauratorskie przy medalionach na drewnianych stallach w prezbiterium kościoła   Numer zadania: 01964/14 Numer w EBOI: 38640/13   Program i priorytet: Dziedzictwo kulturowe – Ochrona zabytków   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: 6 Ocena wartości merytorycznej: 39,5 Ocena strategiczna: 14 …

Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana – nr 03872/14

Nazwa wnioskodawcy: Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana Nazwa zadania: Wydanie polskiej wersji językowej książki „Spectacle of Disintegration” („Spektakl dezintegracji”) McKenzie Warka   Numer zadania: 03872/14 Numer w EBOI: 45496/13   Program i priorytet: Promocja literatury i czytelnictwa – Literatura   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: 8 Ocena wartości merytorycznej: 42 Ocena strategiczna: 13 Ocena …

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie – nr 02114/14

Nazwa wnioskodawcy: Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie Nazwa zadania: Krakowski Salon Poezji Anny Dymnej w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie w 2014 r.   Numer zadania: 02114/14 Numer w EBOI: 39685/13/A1   Program i priorytet: Promocja literatury i czytelnictwa – Promocja czytelnictwa   Kwota dofinansowania: 30 000,00 zł   Ocena wartości organizacyjnej: 7 Ocena …

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu – nr 03454/14

Nazwa wnioskodawcy: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu Nazwa zadania: Zakup dzieła Stanisława Majewskiego „Historia świata” (1981)   Numer zadania: 03454/14 Numer w EBOI: 40539/13/A2   Program i priorytet: Kolekcje – Kolekcje muzealne   Kwota dofinansowania: 35 000,00 zł   Ocena wartości organizacyjnej: 6 Ocena wartości merytorycznej: 49 Ocena strategiczna: 20 Ocena końcowa: 75 Ocena formalna: OK …

Gminny Ośrodek Kultury – nr 05000/14

Nazwa wnioskodawcy: Gminny Ośrodek Kultury Nazwa zadania: II FESTIWAL KULTURY MAZURSKIEJ   Numer zadania: 05000/14 Numer w EBOI: 42510/13   Program i priorytet: Dziedzictwo kulturowe – Kultura ludowa   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: 7 Ocena wartości merytorycznej: 44,2 Ocena strategiczna: 23 Ocena końcowa: 74,2 Ocena formalna: OK   teresa torańska są, tak niezmiennie …

Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach – nr 02476/14

Nazwa wnioskodawcy: Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach Nazwa zadania: Doposażenie MDK w sprzęt nagłośnieniowy, oświetleniowy, sceniczny, instrumenty w związku z rozszerzeniem działalności   Numer zadania: 02476/14 Numer w EBOI: 40608/13   Program i priorytet: Rozwój infrastruktury kultury – Infrastruktura domów kultury   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: 6 Ocena wartości merytorycznej: 38,6 Ocena strategiczna: …

Centrum Jana Pawła II – nr 01854/14

Nazwa wnioskodawcy: Centrum Jana Pawła II Nazwa zadania: Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej dzieci i młodzieży.   Numer zadania: 01854/14 Numer w EBOI: 40090/13/A1   Program i priorytet: Rozwój infrastruktury kultury – Infrastruktura kultury   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: 6 Ocena wartości merytorycznej: 42,6 Ocena strategiczna: 30 Ocena końcowa: …

Gmina Gryfów Śląski – nr 01253/14

Nazwa wnioskodawcy: Gmina Gryfów Śląski Nazwa zadania: Gryfów Śląski, zabytkowa fontanna (1908 r.): wykonanie prac konserwatorskich   Numer zadania: 01253/14 Numer w EBOI: 38109/13/A1   Program i priorytet: Dziedzictwo kulturowe – Ochrona zabytków   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: 8 Ocena wartości merytorycznej: 41 Ocena strategiczna: 8 Ocena końcowa: 57 Ocena formalna: OK   …

Fundacja Teatr Nie-Taki – nr 08083/14

Nazwa wnioskodawcy: Fundacja Teatr Nie-Taki Nazwa zadania: Realizacja spektaklu „Banja Luka, bośniacka opowieść o tych co żyją i tych co odeszli”   Numer zadania: 08083/14 Numer w EBOI: 45583/13/A1   Program i priorytet: Wydarzenia artystyczne – Teatr i taniec   Kwota dofinansowania: 100 000,00 zł   Ocena wartości organizacyjnej: 5 Ocena wartości merytorycznej: 38,6 Ocena strategiczna: …