Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu – nr 00426/14

Nazwa wnioskodawcy: Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu Nazwa zadania: BEZ KORZENI NIE MA KORONY DRZEW   Numer zadania: 00426/14 Numer w EBOI: 37328/13   Program i priorytet: Kolberg 2014 – Promesa – BRAK   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: 5 Ocena wartości merytorycznej: 40,2 Ocena strategiczna: 5 Ocena końcowa: 50,2 Ocena formalna: OK …

Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi – nr 07948/14

Nazwa wnioskodawcy: Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi Nazwa zadania: Wydarzenia/????????   Numer zadania: 07948/14 Numer w EBOI: 39627/13/A1   Program i priorytet: Wydarzenia artystyczne – Promocja kultury polskiej za granicą   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: 3 Ocena wartości merytorycznej: 16,4 Ocena strategiczna: 10 Ocena końcowa: 29,4 Ocena formalna: OK   ford …

Instytut KOSMOPOLIS Fundacja Nauki, Kultury i Edukacji – nr 06104/14

Nazwa wnioskodawcy: Instytut KOSMOPOLIS Fundacja Nauki, Kultury i Edukacji Nazwa zadania: WAMA Film Festival 2014   Numer zadania: 06104/14 Numer w EBOI: 44184/13   Program i priorytet: Wydarzenia artystyczne – Film   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: 10 Ocena wartości merytorycznej: 40 Ocena strategiczna: 17 Ocena końcowa: 67 Ocena formalna: OK   rozporządzenie w …

Fundacja Badań Interdyscyplinarnych im. Godfryda Ossowskiego – nr 03458/14

Nazwa wnioskodawcy: Fundacja Badań Interdyscyplinarnych im. Godfryda Ossowskiego Nazwa zadania: Nieinwazyjne rozpoznanie regionalnego ośrodka władzy z epoki żelaza w Nieprowicach, pow. pińczowski   Numer zadania: 03458/14 Numer w EBOI: 43151/13/A1   Program i priorytet: Dziedzictwo kulturowe – Ochrona zabytków archeologicznych   Kwota dofinansowania: 39 000,00 zł   Ocena wartości organizacyjnej: 6 Ocena wartości merytorycznej: 43,8 Ocena …