Nidzicki Ośrodek Kultury – nr 04166/14

Nazwa wnioskodawcy: Nidzicki Ośrodek Kultury Nazwa zadania: Atestowana scena – na słońce i na deszcz   Numer zadania: 04166/14 Numer w EBOI: 43047/13   Program i priorytet: Rozwój infrastruktury kultury – Infrastruktura domów kultury   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: 6 Ocena wartości merytorycznej: 37,6 Ocena strategiczna: 15 Ocena końcowa: 58,6 Ocena formalna: OK …

Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Trzcianie – Zawadce Rymanowskiej – nr 01715/14

Nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Trzcianie – Zawadce Rymanowskiej Nazwa zadania: Trzciana, kościół p.w. Chrystusa Króla (XVII w.): renowacja i konserwacja polichromii w Sanktuarium – w byłej cerkwi greckokatolickiej pw. Narodzenia Bogarodzicy   Numer zadania: 01715/14 Numer w EBOI: 38297/13   Program i priorytet: Dziedzictwo kulturowe – Ochrona zabytków   Kwota dofinansowania: …

Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej – nr 00269/14

Nazwa wnioskodawcy: Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej Nazwa zadania: RUDOKAPELA-koncert rockowy promocją etnolektu śląskiego   Numer zadania: 00269/14 Numer w EBOI: 37167/13   Program i priorytet: Kolberg 2014 – Promesa – BRAK   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: 2 Ocena wartości merytorycznej: 17,4 Ocena strategiczna: 5 Ocena końcowa: 24,4 Ocena formalna: OK   …

Stowarzyszenie Rozwoju Miasta i Gminy Orneta „Ornecianie” – nr 09376/14

Nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Rozwoju Miasta i Gminy Orneta „Ornecianie” Nazwa zadania: Ornecianie czytają. Biblioteka w plenerze.   Numer zadania: 09376/14 Numer w EBOI: 49406/14   Program i priorytet: Promocja literatury i czytelnictwa – Partnerstwo Publiczno-Społeczne   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: 6 Ocena wartości merytorycznej: 33 Ocena strategiczna: 8 Ocena końcowa: 47 Ocena formalna: …

Studio Tańca „ENTREE” Aleksandra Skowrońska – nr 02309/14

Nazwa wnioskodawcy: Studio Tańca „ENTREE” Aleksandra Skowrońska Nazwa zadania: Balet dla każdego – cykl warsztatów oraz obchody Międzynarodowego Dnia Tańca (tyDzień Tańca) w Bielsku-Białej   Numer zadania: 02309/14 Numer w EBOI: 40235/13   Program i priorytet: Edukacja – Edukacja kulturalna   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: 5 Ocena wartości merytorycznej: 42,4 Ocena strategiczna: 23 …

Fundacja „Zadbać o świat” – nr 04598/14

Nazwa wnioskodawcy: Fundacja „Zadbać o świat” Nazwa zadania: PAŁACE I DWORY NA MAZOWSZU – Edukacja i integracja osób starszych   Numer zadania: 04598/14 Numer w EBOI: 44392/13/A1   Program i priorytet: Edukacja – Edukacja kulturalna   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: 5 Ocena wartości merytorycznej: 49 Ocena strategiczna: 22 Ocena końcowa: 76 Ocena formalna: …

Fundacja Twórczości, Edukacji i Animacji Młodzieży – „Teatrikon” – nr 08259/14

Nazwa wnioskodawcy: Fundacja Twórczości, Edukacji i Animacji Młodzieży – „Teatrikon” Nazwa zadania: Zaczytaj Się! Kampania promująca czytelnictwo wśród mieszkańców Lublina.   Numer zadania: 08259/14 Numer w EBOI: 45977/13   Program i priorytet: Promocja literatury i czytelnictwa – Promocja czytelnictwa   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: 7 Ocena wartości merytorycznej: 36,4 Ocena strategiczna: 27 Ocena …

Uniwersytet Gdański – nr 03797/14

Nazwa wnioskodawcy: Uniwersytet Gdański Nazwa zadania: Opracowanie materiałów z badań osady produkcyjnej z epoki brązu i początków epoki żelaza Juszkowo, stan. 3   Numer zadania: 03797/14 Numer w EBOI: 40835/13/A1   Program i priorytet: Dziedzictwo kulturowe – Ochrona zabytków archeologicznych   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: 2 Ocena wartości merytorycznej: 48,8 Ocena strategiczna: 17 …

Stowarzyszenie Mierz Wysoko – nr 08570/14

Nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Mierz Wysoko Nazwa zadania: Rozkręcamy społecznie – młodzież lokalnie zaangażowana tworzy filmowe reklamy społeczne   Numer zadania: 08570/14 Numer w EBOI: 45802/13/A1   Program i priorytet: Edukacja – Edukacja medialna i informacyjna   Kwota dofinansowania: 35 000,00 zł   Ocena wartości organizacyjnej: 6 Ocena wartości merytorycznej: 46 Ocena strategiczna: 21 Ocena końcowa: 73 …

Fundacja Stara Droga – nr 07342/14

Nazwa wnioskodawcy: Fundacja Stara Droga Nazwa zadania: Wydanie płyty CD z archiwalnymi nagraniami folkloru łemkowskiego   Numer zadania: 07342/14 Numer w EBOI: 45240/13/A1   Program i priorytet: Dziedzictwo kulturowe – Kultura ludowa   Kwota dofinansowania: 20 000,00 zł   Ocena wartości organizacyjnej: 6 Ocena wartości merytorycznej: 59,6 Ocena strategiczna: 22 Ocena końcowa: 87,6 Ocena formalna: OK …