Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” – nr 02551/14

Nazwa wnioskodawcy: Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” Nazwa zadania: Kraków, Dworek Białoprądnicki (XVI w.): wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oficyny wschodniej   Numer zadania: 02551/14 Numer w EBOI: 38189/13   Program i priorytet: Dziedzictwo kulturowe – Ochrona zabytków   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: 8 Ocena wartości merytorycznej: 38,75 Ocena strategiczna: 17 Ocena końcowa: 63,75 Ocena formalna: …

Miejski Ośrodek Kultury im. Klemensa Waberskiego w Gnieźnie – nr 06211/14

Nazwa wnioskodawcy: Miejski Ośrodek Kultury im. Klemensa Waberskiego w Gnieźnie Nazwa zadania: IV Festiwal Literacki PRETEKSTY w Gnieźnie   Numer zadania: 06211/14 Numer w EBOI: 41277/13   Program i priorytet: Promocja literatury i czytelnictwa – Promocja czytelnictwa   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: 5 Ocena wartości merytorycznej: 47 Ocena strategiczna: 28 Ocena końcowa: 80 …