Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych – nr 01137/14

Nazwa wnioskodawcy: Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych Nazwa zadania: OPRACOWANIE I PROMOCJA MULTIMEDIALNYCH LEKTUR DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z DYSFUNKCJĄ SŁUCHU   Numer zadania: 01137/14 Numer w EBOI: 39707/13/A1   Program i priorytet: Promocja literatury i czytelnictwa – Promocja czytelnictwa   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: 6 Ocena wartości merytorycznej: 42,4 Ocena strategiczna: 30 Ocena …

ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH – nr 08735/14

Nazwa wnioskodawcy: ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH Nazwa zadania: Grzegorz Duchnowski – Utwór na kameralną orkiestrę smyczkową. Zamówienie i prawykonanie.   Numer zadania: 08735/14 Numer w EBOI: 42824/13/A4   Program i priorytet: Kolekcje – Zamówienia kompozytorskie   Kwota dofinansowania: 12 000,00 zł   Ocena wartości organizacyjnej: 5 Ocena wartości merytorycznej: 42,6 Ocena strategiczna: 25 Ocena końcowa: 72,6 Ocena …

Górnośląskie Towarzystwo Literackie – nr 00764/14

Nazwa wnioskodawcy: Górnośląskie Towarzystwo Literackie Nazwa zadania: Publikacja nakładów 12 numerów miesięcznika społeczno – kulturalnego „Śląsk” w 2014 roku   Numer zadania: 00764/14 Numer w EBOI: 39180/13/A4   Program i priorytet: Promocja literatury i czytelnictwa – Czasopisma   Kwota dofinansowania: 100 000,00 zł   Ocena wartości organizacyjnej: 8 Ocena wartości merytorycznej: 38,8 Ocena strategiczna: 24 Ocena …

Centrum Kultury i Bilblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach – nr 00317/14

Nazwa wnioskodawcy: Centrum Kultury i Bilblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach Nazwa zadania: Tańcuj Krakowiaka – polskie tańce narodowe dla dzieci i młodzieży   Numer zadania: 00317/14 Numer w EBOI: 37216/13   Program i priorytet: Kolberg 2014 – Promesa – BRAK   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: 3 Ocena wartości merytorycznej: 31,4 Ocena strategiczna: …

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku – nr 02365/14

Nazwa wnioskodawcy: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku Nazwa zadania: Gzik, żur, prażucha. Tradycje kuchni kujawskiej.   Numer zadania: 02365/14 Numer w EBOI: 40038/13/A2   Program i priorytet: Dziedzictwo kulturowe – Kultura ludowa   Kwota dofinansowania: 20 000,00 zł   Ocena wartości organizacyjnej: 6 Ocena wartości merytorycznej: 53,2 Ocena strategiczna: 27 Ocena końcowa: 86,2 Ocena …

Filharmonia im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu – nr 08748/14

Nazwa wnioskodawcy: Filharmonia im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu Nazwa zadania: Mikołaj Laskowski, Utwór kameralny-kwartet“The tiger left me unsatisfied” na organy Hammonda,klarnet,skrzyce i perkusję   Numer zadania: 08748/14 Numer w EBOI: 42995/13   Program i priorytet: Kolekcje – Zamówienia kompozytorskie   Kwota dofinansowania: 0,00 zł   Ocena wartości organizacyjnej: 5 Ocena wartości merytorycznej: 41 Ocena strategiczna: …

Stowarzyszenie Animacji Kultury Pogranicza „Folkowisko” – nr 05110/14

Nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Animacji Kultury Pogranicza „Folkowisko” Nazwa zadania: Festiwal Folkowisko 2014   Numer zadania: 05110/14 Numer w EBOI: 41419/13   Program i priorytet: Dziedzictwo kulturowe – Kultura ludowa   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: Ocena wartości merytorycznej: Ocena strategiczna: Ocena końcowa: Ocena formalna: Błędy formalne   szkoła muzyczna lidzbark warmiński, narodowe czytanie pana …

Fundacja Międzynarodowe Centrum do Spraw Badań i Analiz – nr 06608/14

Nazwa wnioskodawcy: Fundacja Międzynarodowe Centrum do Spraw Badań i Analiz Nazwa zadania: BESSA – Badanie Ekonomicznej i Społecznej Sytuacji Artystów   Numer zadania: 06608/14 Numer w EBOI: 46211/13   Program i priorytet: Obserwatorium kultury – BRAK   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: 4 Ocena wartości merytorycznej: 44,5 Ocena strategiczna: 18 Ocena końcowa: 66,5 Ocena …

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach – nr 08543/14

Nazwa wnioskodawcy: Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach Nazwa zadania: Cezary Duchnowski, SYMFONIA ZBIORÓW na grupy instrumentów i elektronikę   Numer zadania: 08543/14 Numer w EBOI: 40475/13/A1   Program i priorytet: Kolekcje – Zamówienia kompozytorskie   Kwota dofinansowania: 35 000,00 zł   Ocena wartości organizacyjnej: 5 Ocena wartości merytorycznej: 49,6 Ocena strategiczna: 5 …

Pomorskie Towarzystwo Oświatowo – Kulturalne – nr 07794/14

Nazwa wnioskodawcy: Pomorskie Towarzystwo Oświatowo – Kulturalne Nazwa zadania: ,,Zajarani Sztuką!” – cykliczne warsztaty artystyczne przeznaczone dla młodzieży zagrożonej marginalizacją.   Numer zadania: 07794/14 Numer w EBOI: 45903/13   Program i priorytet: Edukacja – Edukacja kulturalna   Kwota dofinansowania:   Ocena wartości organizacyjnej: 5 Ocena wartości merytorycznej: 46,6 Ocena strategiczna: 26 Ocena końcowa: 77,6 Ocena …